grondverzet

Grondverzet

Het uitgraven of ophogen van een terrein, zodat er wegen of andere constructies kunnen worden aangelegd, wordt grondverzet genoemd. Grondverzet wordt uitgevoerd om een terrein bouwrijp te maken. Het is een klus die grote nauwkeurigheid vereist. Loonbedrijf Mulderij is een professioneel grondverzetbedrijf. Jarenlange ervaring en brede kennis zorgen ervoor dat wij het grondverzet met grote precisie kunnen uitvoeren, zodat het resultaat geheel naar wens is.

Wat is grondverzet?

Grondverzet is kort gezegd alle grondwerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om een terrein bouwrijp te maken. Elk stuk terrein is anders. Toch hebben ze één ding gemeen: op geen enkel stuk grond kan zomaar gebouwd worden. Grondverzet zorgt ervoor dat een terrein klaar is om te bewerken. Grondverzet wordt uitgevoerd met behulp van speciale grondverzetmachines. Loonbedrijf Mulderij is in het bezit van deze machines, waardoor wij de werkzaamheden altijd in eigen beheer houden. Wij voeren deze specialistische werkzaamheden graag voor u uit.

Grondverzet onderdelen

Het begrip “grondverzet” is zeer breed. Grondverzet gaat van het graven van een geul voor het aanleggen van kabels, buizen en leidingen tot het aanleggen van dijken. Loonbedrijf Mulderij is hét bedrijf dat grondverzet voor u uit kan voeren.

Geul/sloot laten graven

Ook het graven van een geul valt onder grondverzet. Het graven van een geul kan worden uitgevoerd vanwege diverse redenen. Zo kan er een geul worden gegraven om KBL (kabels, buizen en/of leidingen) aan te leggen, of om riolering aan te leggen. Het laten uitgraven van een sloot valt ook onder grondverzet. Loonbedrijf Mulderij kan het slootaanleg en slootonderhoud ook voor u uitvoeren.

Wegenbouw

Goed grondverzet is de basis van wegenbouw. Grondverzet zorgt ervoor dat het oppervlakte glad is, zodat de wegen op de juiste wijze worden aangelegd en niet verzakken of gaan scheuren. Loonbedrijf Mulderij heeft veel ervaring met grondverzet ten behoeve van de infrastructuur. Wij voeren grondverzet voor de wegenbouw uit in opdracht van bedrijven, particulieren en overheden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Dijkaanleg, taludaanleg, geluidswal

Dijken, taluds en geluidswallen, de aanleg van deze objecten is een flinke klus die veel specifieke kennis en grote nauwkeurigheid vereist. Er moet veel grond verzet worden om deze objecten te realiseren. Loonbedrijf Mulderij is in het bezit van de juiste machines, materialen en kennis om ook deze vorm van grondverzet tot een goed einde te brengen.

Voorbereidend werk gazonaanleg

Voordat een gazon aangelegd kan worden, moeten er eerst een aantal grondwerkzaamheden uitgevoerd worden. Zo is het belangrijk dat de grond goed losgemaakt is en dat het oppervlak egaal is. Zeker bij nieuwbouwwoningen komt het vaak voor dat de grond flink is aangedrukt door alle zware machines die bij de bouw van de woning gebruikt zijn. Door de grond om te spitten en gelijk te maken krijgen de graswortels de ruimte om te groeien en kunt u zo snel mogelijk genieten van een prachtig egaal gazon. Het voorbereidende werk voordat een gazon aangelegd kan worden, valt onder grondverzet. Loonbedrijf Mulderij voert deze werkzaamheden graag voor u uit.

Voorbereidend werk bestrating

Ook het voorbereidende werk voordat een terrein bestraat kan worden valt onder grondverzet. Voordat een terrein bestraat kan worden, is het bijvoorbeeld van groot belang dat er een goede, stabiele ondergrond wordt aangelegd. Het aanleggen van een ondergrond voor bestrating is een flinke klus die veel grondverzet vereist. Wij voeren het grondverzet graag voor je uit.

Bouwput

De laatste vorm van grondverzet is een veelvoorkomende: het uitgraven van een bouwput. Voor de bouw van nieuwe panden en woningen moet er flink veel grond verzet worden. Het graven van een bouwput is een klus die wij met veel plezier voor u uitvoeren. Wij voeren deze vorm van grondverzet voor zowel bedrijven en overheden als particulieren uit. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanvoer en afvoer van zand

Bij grondverzet komt veel kijken. Zo moet er bepaald worden welke grondverzet onderdelen ingezet moeten worden, moeten er allerlei procedures en wetten worden gevolgd en moet er bepaald worden waar de uitgegraven grond naar afgevoerd moet worden. Loonbedrijf Mulderij hecht veel waarde aan nauwe samenwerking en duidelijke communicatie met onze opdrachtgevers. Daarom voeren wij elk grondverzetproject in nauwe samenwerking met de opdrachtgever uit. Samen met u kijken wij welke grondverzet onderdelen ingezet moeten worden, bespreken wij de grondverzet prijzen van het hele project en overleggen wij waar het overtollige zand naar moet worden afgevoerd of waar het benodigde zand vandaan moet komen. Wij zijn op de hoogte van grondverzet wetgeving en begeleiden u door alle procedures en het papierwerk. Nadat het grondverzet is uitgevoerd, kan het terrein behoorlijk beschadigd zijn. U bent bij ons ook aan het juiste adres voor cultuurtechnisch herstel. Door de toepassing van cultuurtechniek gaat het grondverzet niet ten koste van de natuur en de functie van een terrein. Door uw grondverzet uit te laten voeren door Loonbedrijf Mulderij, bent u verzekerd van een geslaagd project.

Op zoek naar een grondverzetbedrijf? Neem contact op met loonbedrijf Mulderij

Loonbedrijf Mulderij is een professioneel grondverzetbedrijf met meer dan 70 jaar ervaring. Deze jarenlange ervaring leverde ons brede kennis op, waar wij nog elke dag gebruik van maken. Loonbedrijf Mulderij werd in 1946 opgericht door H. Mulderij en vandaag de dag staat de derde generatie aan het roer. Deze generatie weet de kennis en ervaring van vroeger moeiteloos te combineren met nieuwe technieken en werkwijzen. Bent u op zoek naar een bedrijf dat het grondverzet voor u uit kan voeren? Dan bent u bij Loonbedrijf Mulderij aan het juiste adres. Wij zijn in het bezit van de juiste grondverzetmachines om elk project succesvol af te ronden. Heeft u vragen over ons bedrijf, wilt u meer weten over onze werkzaamheden of bent u benieuwd geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!