Groen- en cultuurtechniek

Met meer dan 70 jaar ervaring op het gebied van onder andere grondverzet, grondwerk, aanleg en onderhoud van groot groen én slotenonderhoud is Loonbedrijf Mulderij een specialistisch en ervaren loonbedrijf te noemen. Deze jarenlange ervaring en brede kennis zorgen ervoor dat u ook bij Loonbedrijf Mulderij terecht kunt voor cultuurtechnische werkzaamheden. Cultuurtechniek is een breed begrip dat allerlei werkzaamheden omvat. Loonbedrijf Mulderij is in het bezit van de juiste machines, voertuigen, apparatuur en kennis om alle cultuurtechnische werkzaamheden voor u uit te voeren. Met Loonbedrijf Mulderij bent u verzekerd van een prachtig eindresultaat.

Lees verder Kunststof beschoeiing plaatsen

Kunststof beschoeiing plaatsen

Lees verder Drainage aanleggen

Drainage aanleggen

Lees verder Maaiwerkzaamheden

Maaiwerkzaamheden

Lees verder Aanleg en onderhoud groot groen

Aanleg en onderhoud groot groen

Lees verder Sloot aanleg en -onderhoud

Sloot aanleg en -onderhoud

Lees verder Sloop- en zeefwerk

Sloop- en zeefwerk

Wat is cultuurtechniek?

Cultuurtechniek is een breed begrip. Cultuurtechniek is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende technieken die worden gebruikt voor het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken. Cultuurtechniek is het vormgeven van een landschap. Voordat er begonnen kan worden met de werkzaamheden, moet er eerst een plan opgesteld worden. Het beleidsplan moet aandacht hebben voor de natuur, duurzaamheid en esthetische aspecten, zonder dat het nut voor de mens uit het oog verloren wordt. Cultuurtechniek is gericht op het verbeteren van de bodem, het vormgeven van een landschap en het verhogen van de gebruikswaarde.

Cultuurtechnische werkzaamheden

Cultuurtechniek is het streven naar een balans tussen cultuur en natuur. In de tijd van de Romeinen was cultuurtechniek vooral gericht op het cultiveren van stukken grond voor de landbouw. Vandaag de dag is cultuurtechniek een stuk breder. Cultuurtechnische werkzaamheden gaan van het aanleggen van openbaar groen tot het beheersen van water en het verbeteren van de grond. Loonbedrijf Mulderij kan alle werkzaamheden voor u uitvoeren.

Waterbeheersing

Loonbedrijf Mulderij kan u uitstekend van dienst zijn bij waterbeheersing. Naast het feit dat wij kunststof beschoeiing kunnen aanbrengen, bent u ook bij ons aan het juiste adres voor de aanleg van allerlei andere waterbeherende maatregelen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor slotenonderhoud. Waterbeheersing is een bijzondere vorm van cultuurtechniek. Wij helpen u graag om deze werkzaamheden tot een goed einde te brengen.

Grondverbetering

Grondverbetering is gericht op het vergroten van het draagvermogen van slappe grond. Veengrond en kleigrond staan er bijvoorbeeld om bekend dat ze weinig draagvermogen hebben. Door de grond te verbeteren wordt het draagvermogen vergroot, waardoor een stuk terrein bijvoorbeeld geschikt wordt om op te bouwen. Een ander onderdeel van deze vorm van cultuurtechniek is het zuiveren van de grond. Bij het slopen van een pand komt vaak allerlei rommel vrij, waardoor de grond vervuild kan raken. Het is van groot belang dat vervuilde grond opgeschoond wordt. Het opschonen van grond kan door de grond te zeven. Wij kunnen deze cultuurtechnische werkzaamheden voor u uitvoeren.

Aanleg openbaar groen

De aanleg van openbaar groen valt onder groentechniek. Bij de aanleg van openbaar groen is het belangrijk dat er aandacht is voor de natuur, duurzaamheid, het nut van de groenvoorziening en esthetische aspecten, zodat het resultaat een prachtige, nuttige groenvoorziening met een lange levensduur is. Loonbedrijf Mulderij legt groot groen aan in opdracht van gemeenten, verenigingen van eigenaren en overheden. Meer informatie? Neem contact met ons op.

Aanleg sloten en bermen

Slootaanleg en bermaanleg is een onderdeel van cultuurtechniek die veel specifieke kennis vereist. Het is daarom aan te raden om deze werkzaamheden uit te laten voeren door een specialistisch bedrijf. Loonbedrijf Mulderij heeft jarenlange ervaring op het gebied van grondverzet en cultuurtechniek. Wij beschikken over brede kennis op het gebied van grondsoorten en kunnen deze werkzaamheden op elke grondsoort tot een goed einde brengen.

Loonbedrijf Mulderij: cultuurtechnisch bedrijf

Loonbedrijf Mulderij is een cultuurtechnisch bedrijf met meer dan 70 jaar ervaring, onder andere op het gebied van cultuurtechniek en groentechniek. Het bedrijf werd in 1946 opgericht door H. Mulderij. Vandaag de dag staat de derde generatie aan het roer. De derde generatie weet oude kennis en werkwijzen moeiteloos te combineren met nieuwe technieken, waardoor het beste uit twee werelden gecombineerd wordt. Jarenlange ervaring zorgde voor brede kennis, waardoor Loonbedrijf Mulderij hét bedrijf is voor al uw cultuurtechnische werkzaamheden. Heeft u vragen over ons bedrijf, wilt u meer weten over onze diensten of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van cultuurtechniek? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.