Blokzoden aanbrengen

Blokzoden aanbrengenBlokzoden aanbrengenBlokzoden aanbrengenBlokzoden aanbrengenBlokzoden aanbrengen

Blokzoden aanbrengen Haarwegbrug Tiendeveen:

Na vervanging van de Haarwegbrug onstonden er spoelgaten naast de landhoofden.

Door middel van het plaatsen van blokzoden zijn de schades aan het talud hersteld.

Deze blokzoden zijn speciaal voor het opzetten van taluds en hebben een afmeting van 50 x 33,33 cm met een dikte van 5 cm.